درباره ی گرگ ها صفحه اول

ایا می توان گرگ را اهلی کرد؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸


حمله-ی-گرگ

در حقیقت نمی توان هیچ حیوانی را اهلی کرد فقط می شود که آن ها را رام کرد و باید توجه داشت که خلق و خوی حیوانی و وحشی در ذات حیوان باقی می ماند پس اگر به فکر اهلی کردن گرگ باشید این کار خطرناکی است چون شما هر لحظه در خطر هستید!
سگ ها گونه ای اهلی شده هستند اما گرگ ها نه . در واقع می توان گرگ ها را اهلی کرد و این کار انجام شده است که آن را سگ های اهلی می نامند!

حمله-ی-گرگ-به-انسان

گزارش های حمله ی گرگ به انسان در آمریکا و دیگر نقاط جهان:
در سال 2010 یک معلم و یک دونده در کنار جاده توسط ماشین های برف روب یک جسد پیدا کردند که بعد گزارش دادن به مقامات و کالبد شکافی متوجه شدند که در اثر گاز های متعدد یک گرگ کشته شده است.
در سال 1989 یک دختر سه ساله توسط گرگ خانواده در خانه ی پدری اش کشته شد. او در اثر آسیب دیدن کبد هنگامی که گرگ او را به زمین کوبید درگذشت.
یک دختر 24 ساله در سال 1996 که عنوان زیست شناس در حیات وحش کار می کرد توسط چهار گرگ در روز سوم کاری اش کشته شد.
در چند ماه اخیر نیز گرگ ها به انسان حمله کرده اند که بسیاری از آن ها کشته شده اند.

گرگ-سیاه

منبع:
https://www.quora.com
https://en.wikipedia.org/